Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door Power Solutions NV, met maatschappelijke zetel te Blikstraat 2, 2110 Wijnegem, België, met ondernemingsnummer 0414.641.049. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op het e-mailadres: info@powersolutions.eu.

 

Over het privacybeleid

POWER SOLUTIONS NV werkt met diensten op uw maat. Hiervoor willen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. POWER SOLUTIONS NV vindt de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens belangrijk. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten die POWER SOLUTIONS NV aanbiedt (hierna de “Diensten”).

 

Kunnen de voorwaarden veranderen?

POWER SOLUTIONS NV kan het privacy- of cookiebeleid op elk moment veranderen. Bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de website van POWER SOLUTIONS NV en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

 

Persoonlijke gegevens verzamelen

Persoonlijke gegevens die u meedeelt

POWER SOLUTIONS NV verzamelt persoonlijke gegevens om haar dienstverlening te verbeteren.  Zo kunnen we onze Diensten beter afstemmen op de behoeften van onze gebruikers. Verder kunnen we aan de hand van persoonlijke gegevens ook contact met u opnemen.

Als u via onze website met ons contact opneemt om informatie aan te vragen, zal u een invulformulier dienen in te vullen. Wanneer u dit doet, vragen we u om een aantal persoonlijke gegevens, zoals uw e-mailadres, naam en woonplaats. Deze gegevens worden veilig opgeslagen. Daarnaast zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen als u ons een e-mail stuurt.

Persoonlijke gegevens via online diensten

We verzamelen gegevens over de manier waarop u de website van POWER SOLUTIONS NV gebruikt via zowel functionele als analytische cookies, meer bepaald:

 • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, geopende pagina’s, aantal muisklikken, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen zodat niet steeds dezelfde informatie moet ingevoerd of geladen worden bij elk bezoek aan onze website, en kunnen ons via anonieme statistieken een inzicht te geven op de manier waarop onze internetpagina’s worden bezocht, hoe vaak en voor hoe lang.
 • Apparaatgegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enzovoort. Hiermee kennen we een ruwe indicatie van uw locatie.

Meer informatie over het gebruik van cookies kan u hierna vinden in ons afzonderlijk cookiebeleid.

Persoonlijke gegevens via sociale media

Sommige cookies dienen om bepaalde gegevens met betrekking tot uw gedrag op sociale netwerksites te integreren in onze website, zoals bijvoorbeeld likes. Dit zijn enkel gegevens die u publiekelijk deelt op de sociale netwerksites en voor zover uw persoonlijke instellingen op de sociale netwerksites dit toelaten. Indien u niet wil dat dergelijke informatie wordt gedeeld raden wij u aan om uw instellingen op de betreffende sociale netwerksites aan te passen.

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Voor dienstverlening

We gebruiken de persoonlijke gegevens in het algemeen voor het klanten- en orderbeheer, of om onze Diensten te kunnen leveren. Dit betreft onder meer de klantenadministratie, het opvolgen van bestellingen en leveringen, de facturatie, het beantwoorden van vragen, en voor marketingdoeleinden.

De verwerking vindt plaats op basis van de volgende categorieën van rechtsgronden:

 • Op basis van uw toestemming;
 • Uit noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Uit noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Uit noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

Zo kunnen wij u bijvoorbeeld contacteren in verband met een aanvraag voor offerte, de opvolging van uw dossier, of over uw feedback op onze Diensten.

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens om te begrijpen welke Diensten en POWER SOLUTIONS NV content interessant en bruikbaar zijn voor onze gebruikers.

POWER SOLUTIONS NV kan contactgegevens ook gebruiken om u te informeren over nieuws, nieuwe diensten, enzovoort. Wij zullen dit enkel doen indien u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kan POWER SOLUTIONS NV ook laten weten als u niet langer wenst dat POWER SOLUTIONS NV u hierover contacteert. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ onderaan elke elektronische communicatie, of via het e-mailadres: info@powersolutions.eu.

Hoewel u nooit verplicht bent om persoonsgegevens vrij te geven, kan een weigering om noodzakelijke informatie mee te delen het verlenen van onze diensten belemmeren of onmogelijk maken.

Om misbruik te voorkomen

Wij kunnen gegevens eveneens gebruiken om illegale of vermoedelijke illegale praktijken te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken, zoals fraude, en het handhaven van onze algemene gebruiksvoorwaarden, zowel in het belang van POWER SOLUTIONS NV als dat van onze gebruikers.

 

Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Tenzij u hiervoor uw toestemming heeft gegeven of wij juridisch verplicht zijn dit te doen, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet commercialiseren naar derden toe. In het kader van een eventuele reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten, kunnen gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten evenwel aan derden worden overgedragen.

Leveranciers van POWER SOLUTIONS NV

Om onze Diensten te leveren doen wij wel een beroep op een aantal onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van een aantal infrastructuur- of IT-diensten. Het is mogelijk dat dergelijke bedrijven toegang krijgen tot bepaalde gegevens en informatie. POWER SOLUTIONS NV laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie.

Persoonsgegevens worden slechts doorgegeven aan een partner in een land buiten de Europese Economische Ruimte mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt voor uw persoonsgegevens.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor een foutief of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde. U blijft daarnaast zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw computer, IP-adres, login- en identificatiegegevens.

Sociale media

De POWER SOLUTIONS NV website bevat sociale media–“knoppen” van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en YouTube. Deze laten u toe op deze platformen informatie te delen. Deze knoppen worden uitgevoerd en beheerd door de sociale netwerken zelf. POWER SOLUTIONS NV heeft geen controle op de toepassingen die deze respectievelijke bedrijven maken en kunnen dan ook niet verantwoordelijk geacht worden voor deze derden. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze sociale netwerken door te nemen. Voorliggend privacybeleid regelt enkel het gebruik van de gegevens die door POWER SOLUTIONS NV worden verzameld.

Autoriteiten

In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten delen met of doorgeven aan de autoriteiten. Dit kan bijvoorbeeld zijn om te voldoen aan de geldende wetgeving of een gerechtelijke beslissing, om fraude of beveiligingsproblemen te detecteren en aan te pakken, of om de rechten van POWER SOLUTIONS NV te beschermen.

 

Uw persoonlijke gegevens beheren en eventueel verwijderen

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren, hebben steeds het recht om:

 • inzage te verkrijgen in hun persoonsgegevens;
 • hun persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • hun persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • de verwerking van hun persoonsgegevens te laten beperken;
 • zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om een ernstige en legitieme reden;
 • hun persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u POWER SOLUTIONS NV contacteren door gebruik te maken van de contactgegevens bovenaan dit document. Als u uw rechten uitoefent, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn, zodat we uw vraag concreet en correct kunnen behandelen. We wijzen er ook op dat we uw identiteit moeten kunnen verifiëren om uw rechten uit te oefenen, zodat we kunnen vermijden dat iemand anders ze uitoefent.

 

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

POWER SOLUTIONS NV vindt het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen om de veiligheid van uw gegevens redelijkerwijs te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet garanderen.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard gedurende 7 jaar die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, in functie van onze contractuele relatie, om aan wettelijke vereisten te voldoen, of in het kader van gebruikelijke retentiemechanismen die redelijkerwijs beperkt zijn in tijd (back-ups).

 

Klachten

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons privacy beleid, horen we dit graag.

Alle personen waarvan wij persoonsgegevens bewaren hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be).

 

Update van deze privacyverklaring

POWER SOLUTIONS NV zal deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

 

Cookiebeleid

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.

Over het cookiebeleid

POWER SOLUTIONS NV vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik het materiaal en content van haar diensten kan bekijken en raadplegen. POWER SOLUTIONS NV wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op onze online diensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst POWER SOLUTIONS NV u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. POWER SOLUTONS NV wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine databestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website of bij latere, herhaalde bezoeken, zonder dat dit ons toegang verleent tot uw eigen persoonsgegevens. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Soorten cookies

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de POWER SOLUTIONS NV website op een goede manier te kunnen gebruiken. Deze cookies worden onder meer gebruikt om: de informatie te onthouden die u invult of aanduidt op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens of voorkeuren opnieuw hoeft in te vullen of aan te duiden; het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm; het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven; het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft; het mogelijk maken om te reageren op onze websites. Als u die cookies weigert, zal de website niet optimaal werken.

De website van POWER SOLUTIONS NV gebruikt functionele cookies die de werking van het CMS (Joomla) ondersteunen voor een zo goed mogelijke gebruikers-ervaring. Deze cookies vervallen onmiddellijk na de sessie, of maximaal 1 dag na bezoek van de website.

Performantie- en analysecookies

De POWER SOLUTIONS NV website gebruikt performantie- en analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Van deze informatie die verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze anonieme statistieken geven POWER SOLUTIONS NV inzicht in hoe vaak haar webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is POWER SOLUTIONS NV in staat structuur, navigatie en inhoud van de online diensten zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en in het algemeen te verbeteren. Deze informatie wordt ook gebruikt om te rapporteren over de prestaties van de POWER SOLUTIONS NV website.

Op de website van POWER SOLUTIONS NV zijn cookies van Google Analytics geïnstalleerd. Deze cookies vervallen na twee jaar. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaring die deze partij hierover op hun eigen website daarover geeft.

Sociale media cookies

Content op de POWER SOLUTIONS NV website kan door middel van buttons via sociale media gedeeld worden. Dit kan het voor sociale media mogelijk maken om via de POWER SOLUTIONS NV website cookies te plaatsen en via deze weg gegevens te verzamelen. Hiervoor verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen hierover op hun eigen websites daarover geven: Facebook, Google+/Youtube, LinkedIn, enz. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analyse cookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analyse cookies. Van de informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld kunnen statistieken worden gemaakt. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enz. Hierdoor is POWER SOLUTIONS NV in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Cookies weigeren of beheren

U kan cookies op de POWER SOLUTIONS NV website via uw browserinstellingen weigeren of beheren. U kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiel apparaat verwijderen.

U kan uw browser ook zodanig instellen dat cookies steeds geweigerd worden. Dit kan echter het gebruik van onze website mogelijks belemmeren of de toegang tot bepaalde functionaliteiten onmogelijk maken.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie per type browser raadpleegt u best de cookie policy van: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan

Vind uw geschikte stroomoplossing

België / Belgique

powersolutions country belgium powersolutions projecten in België powersolutions projets en Belgique

France

powersolutions country france powersolutions projets en France

International

powersolutions country international powersolutions international projects powersolutions proyectos internacionales

Power solutions respecteert de privacy van uw gegevens.
Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en uw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en u relevante advertenties te laten zien die op uw interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik heb het begrepen" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op meer informatie.

Ik heb het begrepen